T. +45 40536810 | E. camilla@profonda.dk I Autoriseret psykolog & Medlem af Dansk Psykologforening

Til medarbejdere

I supervision tages der udgangspunkt i faglige problemer eller udfordringer. Supervision kan hjælpe,
støtte og afklare når man gennem sit arbejde bliver berørt af særlige udfordringer, uklare målsætninger,
samarbejdsvanskeligheder samt andre problematikker.

Supervision kan både foregå enkeltvis eller i en personalegruppe fx en socialrådgivergruppe
eller psykologgruppe.

Hvad kan supervision bruges til?

At undersøge, hvordan problemstillinger hænger sammen

At skabe et bedre fagligt overblik

At klarlægge forståelses- og handlemuligheder

At træffe et valg i konkrete spørgsmål

At vælge sin faglige retning

Til ledere

En vigtig del af virksomhedens indsats i forhold til medarbejdertrivsel og stress er at ’klæde’
virksomhedens ledere og personaleansvarlige på til bedre at forstå, forebygge og spotte stress samt
generelt at blive bedre til at skabe gode rammer for medarbejdertrivsel og kommunikation.

Supervision af ledere er en meget brugbar metode til at udvide ledernes kompetencer i forhold til
håndtering af vanskelige personalemæssige problemstillinger, fx i forbindelse med særligt sårbare
medarbejdere, samarbejdskonflikter og dårligt arbejdsmiljø.

Supervisionen kan foregå på den enkelte arbejdsplads eller i vores lokaler.