T. +45 40536810 | E. camilla@profonda.dk I Autoriseret psykolog & Medlem af Dansk Psykologforening

Stress er et moderne fænomen, som de fleste af os kender til. Mange taler om stress – og siger, at de er stressede. Man skelner ofte mellem langvarig og kortvarig stress. Langvarig stress er negativ og kan have alvorlige konsekvenser for os. Stress kommer oftest snigende, hvilket er årsagen til at mange først opdager at de er stressede, når det er for sent og man er brudt sammen eller stresstilstanden har resulteret i alvorlige helbredsmæssige problemer.

Stress er en fysisk og psykisk tilstand, der kan opstå, hvis man gennem en længere periode har stået overfor for store krav og udfordringer. Det øgede pres på arbejdsmarkedet og på familielivet er nogle af de forhold der kan give anledning til frustrationer og konflikter og dermed udløse stress.
Hvad er stress og hvornår bliver stress en usund tilstand der kræver hjælp?

Stress opstår, når der er ubalance mellem de krav eller belastninger (fx i arbejdet, eller familien) vi bliver udsat for – og de ressourcer, vi har til rådighed til at imødegå – eller tackle belastningen.

Når man taler om “stress” er det vigtigt at skelne mellem, hvorvidt det omfatter en tilstand, som kun opstår
af og til – i kortvarige situationer, eller om det omfatter en tilstand, som man dagligt og vedvarende befinder sig i.

Det er vigtigt at være opmærksom på stresssymptomer og søge hjælp i tide, da længerevarende stress
kan udvikle sig til en kronisk tilstand eller forårsage alvorlige helbredsmæssige problemer.

Symptomer på stress

Fysiske symptomer; Indre uro, hjertebanken, brystsmerter, højt blodtryk, hovedpine, svedeture,
svimmelhed, mavesmerter, muskelspændinger/smerter, manglende appetit, hyppigere infektioner og
fordøjelsesproblemer.

Psykiske symptomer; Træthed, indre uro, ulyst, hukommelsesbesvær, glemsomhed, koncentrationsbesvær,
rastløshed, depression, følelse af meningsløshed, udmattethed, nedsat humoristisk sans, angst og en følelse
af utilstrækkelighed.

Adfærdssymptomer; Søvnløshed, indesluttethed, hurtigere irritabel, mere aggressiv respons overfor
omgivelserne, vrede, lavt selvværd, ubeslutsomhed, svært ved at engagere sig, øget brug at stimulanser
som cigaretter, kaffe, the, manglende appetit, øget sygefravær.