T. +45 40536810 | E. camilla@profonda.dk I Autoriseret psykolog & Medlem af Dansk Psykologforening

                

                  Mange forældre henvender sig til en psykolog,

                  fordi de er bekymrede over at deres børn

                  viser tegn på ikke at trives 

 

Det kan være børn og unge der har det svært i skolen enten fagligt eller socialt. Børn og unge der er udsat for svigt eller lider af angst eller depression, eller børn og unge, hvor der i hjemmet er vanskeligheder og uoverensstemmelser  mellem den unge og forældrene. Det kan vise sig i form af, at barnet eller den unge udviser tegn på tristhed eller  udad reagerende adfærd, isolation, får angstsymptomer eller har adfærdsvanskeligheder. Hele familien bliver påvirket, når et barn eller en ung mistrives. Det kan være svært for både barnet og forældrene at håndtere de følelser der følger med.

Hos psykologen får barnet eller den unge mulighed for at få vendt problemerne med en neutral voksen og få hjælp til at komme videre. Som metode anvendes primært narrativ terapi, da vores erfaring er, at denne terapiform er særdeles effektiv i arbejdet med børn, unge og familier. Hvis du vil læse mere om narrativ terapi, så læs mere herom under terapiformer.

Jeg tilbyder også psykologiske undersøgelserskilsmissegrupper og sorggrupper for børn og unge