T. +45 40536810 | E. camilla@profonda.dk I Autoriseret psykolog & Medlem af Dansk Psykologforening

Relationsbearbejdning

 

          Formålet med relations -bearbejdning er at få mere indsigt i,

          hvordan man interagerer med andre mennesker 

         og lære at håndtere konflikter på en konstruktiv måde.

 

Hvordan påvirker andre mennesker dig og omvendt?

Hvordan kan du få sagt fra på en konstruktiv måde, hvis andre mennesker overskrider dine grænser og hvad stiller du af krav til dine nære relationer?

Relations bearbejdning kan med fordel tages i anvendelse i forhold til følgende problematikker:

  • Samarbejdsvanskeligheder
  • Skilsmisserelaterede konflikter
  • Familiemæssige uoverensstemmelser