T. +45 40536810 | E. camilla@profonda.dk I Autoriseret psykolog & Medlem af Dansk Psykologforening

Det psykiske arbejdsmiljø har stor betydning for medarbejdertrivsel og sygefravær.

Profonda tilbyder konsulentbistand til virksomheder og organisationer, der ønsker at sætte fokus
på det psykiske arbejdsmiljø. Det kan være i forbindelse med forandringsprocesser afstedkommet
af fx offentliggørelse af kritiske arbejdsrelaterede hændelser, såsom bekendtgørelser af omstruktureringer, outsourcing, fyringer mv.

Det kan også være hjælp til at håndtere særlige arbejdsrelaterede forhold, vold og trusselsituationer eller generelle
samarbejdsproblemer.

Rådgivningen gives som psykologisk bistand til fx ledelse og samarbejdsudvalg. Den kan bestå i hjælp
til at planlægge og gennemføre de tiltag og forandringer, som er nødvendige for at løse de aktuelle
problemstillinger og udfordringer.