T. +45 40536810 | E. camilla@profonda.dk I Autoriseret psykolog & Medlem af Dansk Psykologforening

Ved sammenhæng mellem flere medarbejderes udvikling er gruppesamtalen en oplagt mulighed. Her samles
de implicerede medarbejdere for at udforske, afklare og ændre forholdene i fællesskab. Det kan fx være i
forbindelse med samarbejdsvanskeligheder eller andre fælles oplevelser, som kræver en særlig indsats.

Som udgangspunkt arbejdes der med gruppestørrelser på mellem 2-12 personer.

Gruppesamtaler finder sted i vores konsultation eller på gruppens arbejdsplads.

Gruppesamtaler har en varighed af 2-3 timer.