T. +45 40536810 | E. camilla@profonda.dk I Autoriseret psykolog & Medlem af Dansk Psykologforening

ACT hører til inden for gruppen af kognitiv adfærdsterapi og en del af det der kaldes den 3. bølge. ACT er en videnskabelig evidensbaseret teori- det vil sige der findes belæg for at den virker. Terapien har vist sig effektivt i forhold til en lang række tilstande og problemer som for eksempel angst, depression, og stress.

Indenfor ACT antager man, at der kan være meget som vi mennesker kæmper imod som er umuligt at komme af med. ACT har fokus på at hjælpe mennesker med at skabe et rigt og meningsfuldt liv samtidig med at den uundgåelige stress og de udfordringer og bekymringer livet bringer håndteres på en hensigtsmæsig og effektiv måde.

ACT – kan hjælpe dig med

  • At kunne acceptere sig selv og andre mere fuldtud
  • Vælge udfra sine værdier- hvad vil man gerne livet skal handle om, hvad giver en værdi og mening?
  • Hjælpe dig med at vælge handlinger og strategier der er i overenstemmelse med dine værdier.